Bảng màu áo lớp, đồng phục: +122 màu & Ý nghĩa của màu sắc